Tilbake
Regi: Atom Egoyan
Regi: Alfred Hitchcock

Det performative hus - moderne arkitektur i samfunn, film og mote

Det var kombinasjonen av sosiale behov og teknologiske muligheter som skapte den moderne arkitekturen. Da storbyene vokste dramatisk i Europa og USA i løpet av 1800-tallet ble det behov for høye hus som kunne gi plass til mange kontorplasser. Det ble behov for store industrihaller med effektiv produksjon i godt lys. Moderne arkitektur blir ofte kalt funksjonalisme, med åpen romplan og god terreng- og tomtetilpasning. Samtidig er den knyttet til en frigjøring av kroppen, en sunn livsstil, endring av kleskoder og forenkling av dagliglivets og festens omgangsformer.

Elevene lærer å se hvordan moderne arkitektur er blitt bærer av symbolverdier for økt velstand, vekst og frihet. Noen bygninger er blitt ikoniske og er brukt som scenografi i filmer og motefotografi. Nye bilmodeller og klesmote ses ofte mot en bakgrunn av elegante hus, alt fra kontorbygg og boligblokker til fantastiske eneboliger. 
En spesiell sjanger er der skurken i en spenningsfilm bor i det feteste huset, i det som er kalt for «skurkens reir». Koblingen av kriminelt mye penger og påkostede eneboliger har også gitt navn til en bestemt type hus, nemlig «Narcotechture».

Elevene skal bli kjent med hovedtrekk i den internasjonale moderne arkitekturen, de store arkitektene, tekniske nyvinninger og lære å lese en grunnplan.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Drammen museum/BFK
  • Produsent: Drammens Museum i samarbeid med Buskerud fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Drammens Museum i samarbeid med Buskerud fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Drammens Museum. Utstillingen følges av en profesjonell formidler. Formidlingen er dialogbasert med påfølgende workshop. Det følger en lærerveiledning til utstillingen.

Publikumskommentarer