Tilbake
Cappelen Damm
Cappelen Damm
Cappelen Damm

Håp eller katastrofe 2019-20

Lærerveiledning

Håp eller katastrofe

BØKENE:

Høsten 2014 kom Sigbjørn Mostue ut med I morgen er alt mørkt – Brages historie. Boka var en skummel, actionpreget og til tider rystende dystopi, med klare allegorier til vår egen samtid og nære fortid. I forkledningen av en verdensomspennende fatal epidemi, får rike, trygge norske ungdommer brått føle på kroppen hvordan folk i andre deler av verden har det under krig, naturkatastrofer og i en flyktningetilværelse. Boka var en suveren vinner av Uprisen for 2015.
Oppfølgeren Marlens historie kom høsten 2015. Her følger vi historien fra den klimaengasjerte jenta Marlens perspektiv.
Den siste boka i serien kom høsten 2016, og fikk tittelen Når historien slutter.

BESØKET:

Hvor realistisk er scenariet i serien, sett i et klimaperspektiv? Hva skjer med jorda viss gjennomsnittstemperaturen øker med 2%? Hva skjer med jorda viss gjennomsnittstemperaturen øker med 3%?
Kan sivilisasjonssammenbruddet i I morgen er alt mørkt bli virkelighet?
Hva kan en vanlig norsk ungdom gjøre for at det ikke skal bli det?  
Hvordan kan de påvirke sin egen og kommende generasjoners framtid?

Med utgangspunkt i serien diskuterer forfatter Sigbjørn Mostue og klimaekspert Svein Tveidal problemene dagens ungdom sannsynligvis kommer til å møte i framtida, og hva som må til for å snu utviklingen. Gjennom litteratur og vitenskap ønsker Mostue og Tveitdal å skape bevissthet og engasjement. Hvem vet? Kanskje noen som sitter i et norsk klasserom i 2019 blir blant dem som kanskje kommer til å redde verden.

Erfaringene med produksjonen så langt viser at det i enkelte klasser er et sterkt behov for å diskutere det Sigbjørn og Svein formidler, så elevene kan ha behov for en oppfølgingstime i etterkant. Produksjonen dekker i så måte fagplanene for både norsk, samfunnsfag og naturfag. Vi anbefaler derfor at timelærerene i disse fagene ser formidlingen dersom det er mulig.

For at besøket skal fungere som lesestimulering bør bøkene være tilgjengelig i forkant og etterkant.  Undersøk gjerne om Skoleboksentralen ved Buskerud fylkesbibliotek har klassesett å låne bort: skolebok@bfk.no

ANDRE LESEFORSLAG:

FIKSJON: Tor Arve Røssland: Soledad (Aschehoug 2014) ; Ida-Marie Rendtorff: Kloden under vann (Mangschou 2014) ; Rick Yancey: Den 5. bølgen (Gyldendal 2014) ; Tyra Teodora Tronstad: Mørket kommer innenfra (Aschehoug 2016) ; Lars Mæhle: Bouvetøya 2052 (Samlaget 2015) ;

SAKPROSA: Terese Grøtan: Før øya synker (Gyldendal 2018) ; Anuna De Wever og Kyra Gantois: Vi er klimaet (Spartacus 2019) ; Sigri Sandberg Meløy: Klimaboka (Samlaget 2011) ; Greta Thunberg: Streik for klimaet (Cappelen 2019)


Læreplanmål

LITTERATUR OG KUNNSKAPSLØFTET:

NORSK: *lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger ; *presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster ;

SAMFUNNSFAG: *vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning ; *drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar ; *gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn ; *undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

NATURFAG: *identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk ;

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Sigbjørn Mostue og Svein Tveitdal
  • Produsent: Sigbjørn Mostue og Svein Tveitdal i samarbeid med Den kulturelle skolesekken Buskerud og Akershus.
  • Idé/opplegg: Sigbjørn Mostue og Svein Tveitdal

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer