Tilbake
SLAM!kollektivet

SLAM! skrivekurs

SLAM! Skrivekurs gir elevene et engasjerende møte med ny norsk poesi og erfaring med å skrive og fremføre egne tekster.

Lærerveiledning

SLAM!kollektivet

En skoleklasse. To slampoeter. Tre timer. Hvor mye kjærlighet, kreativitet og poesi kan oppstå?

Gjennom Slam! skrivekurs lærer elevene å skrive og fremføre egen poesi. Poetene fra Slamkollektivet gir elevene instruksjon i bruken av poetiske virkemidler og verktøy for å løse noen av de vanligste utfordringene en forfatter møter i sitt skrivearbeid. Alt skjer som et ledd i en leken konkurranse mellom to lag i grenene kreativitet, mot og kjærlighet. Målet er å bruke poesi til å uttrykke seg og formidle egne synspunkter, der meningsinnhold og fremføring er like viktig som litterær kvalitet.

Kurset avsluttes med et poesislag, en inviduell konkurranse mellom deltagerne der mengen kjærlighet fra publikum - målt i antall desibel applaus - avgjør hvem som vinner.

Dersom en skole har mange klasser som ønsker å delta, kan en også arrangere skoleslag, altså konkurranse mellom vinnerne i de ulike klassene, i etterkant. Slike slag kan med fordel ha hele skolen som publikum, og SLAM!kollektivet sine poeter sørger for at både de som fremfører og publikum får en opplevelse de sent vil glemme.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: SLAM!kollektivet
  • Idé/opplegg: SLAM!kollektivet

Om kunstner / utøver / gruppe

SLAM!kollektivet er en utøverforening for SLAM!poeter som arbeider for å fremme og formilde SLAM!poesi nasjonalt og internasjonalt. De formidler noen av Norges beste SLAM!poeter, samtidig som de arbeider for å rekruttere flere poeter og å hjelpe spirende poeter i å nå sitt fulle potensiale. Medlemmene i SLAM!kollektivet drifter Norges fremste SLAM!scener, vinner nasjonale og internasjonale konkurranser (norsk verdensmester i 2017) og holder kurs over hele landet for alle målgrupper som tenkes kan. Kollektivets skrivekurs er utviklet av medlemmene i fellesskap.

Publikumskommentarer