Tilbake
Eiker VGS, Liv Bertani-Økland
Eiker VGS, Liv Bertani-Økland
Eiker VGS, Liv Bertani-Økland
Eiker VGS, Liv Bertani-Økland

Blaafarveværket

1. DEN BLÅ PERLE

Blåfargen fra Modum var i sin tid verdensberømt! Har du lurt på hvordan gråstein kan forvandles til en vakker blåfarge?  

Bli med på spennende gruvetur inn til koboltåren inne i fjellet. Etter gruveturen deltar elevene i foredlingsprosessen fra grått til blått gjennom et spennende kjemisk eksperiment (forsøksteknikk). 

På 1600-1800-tallet jaktet bergmenn på verdifulle metaller i naturen. Man hadde med seg et lite feltlaboratorium i en koffert (kjemisett for mineraler). Via kjemiske eksperimenter fant bergmennene ut om det var forekomster av gull, sølv, kobber, jern eller kobolt i berget. 

Nå er det elevenes tur til å avsløre bergets skjulte skatter! Elevene får anledning til å lage en vakker blåfarge ut av gråstein via enkle kjemiske grep. Her brukes et identisk feltlaboratorium med de originale ingrediensene til å fremstille blå farge. 

Skolene bestiller selv transport. Faktura sendes til Buskerud fylkeskommune.

Opplegget tar ca. 2 timer. Maks antall elever pr opplegg er 60 stk. 


2. SOSIALHISTORIE OG BILLEDANALYSE

Hvordan påvirket naturresurser og næringsutvikling det norske samfunnet? Hvordan var dagliglivet til mennesker ansatt i bergverk på 1800-tallet? Hvordan tyde gotiske bokstaver? Og hva kan fargen rosa og raske penselstrøk symbolisere?

Dette er spørsmål som alle kan besvares på Blaafarveværkets nye DKS-tilbud. Tilbudet «sosialhistorie og bildeanalyse» kombinerer kulturarv og visuell kunst gjennom et dypdykk i Blaafarveværkets sosialhistorie sammen med en deltagende formidling i den årlige kunstutstillingen. Programmet oppsummerer i seg selv Blaafarveværkets rolle som industri- og kunstmuseum.

Opplegget er todelt og tar for seg dagliglivet til Blaafarveværkets ansatte, fra de øverste lederne til den nederste fattiglem. Dette gjøres i autentiske omgivelser i direktørboligen på Nyfossum og i arbeiderboligene på Nymoen. Turen ender på Nymoskolen der elevene får i oppgave å tyde et dokument, skrevet på gotisk, fra Blaafarveværkets rikholdige arkiv. Etter endt spisepause, skal elevene selv gruppevis analysere et utvalgt kunstverk i Blaafarveværkets årlige kunstutstilling. Ønsket er at elevene selv skal formidle utstillingen til sine medelever.

Tilbudet er etter en idè av Stiftelsen Modums Blaafarveværk i samarbeid med Buskerud videregående skole.

Skolene bestiller selv transport. Faktura sendes til Buskerud fylkeskommune.

Opplegget er utarbeidet for VG3 og tar ca. 3 timer. Maks antall elever pr opplegg er 30 stk.

Lærerveiledning

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Stiftelsen Modums Blaafarveværk er et industri- og kunstmuseum som bevarer og formidler koboltdriften som foregikk ved nevnte verk, fra koboltfunnet i 1772 til nedleggelsen i 1898. Museet har også årlige kunstutstillinger, samt et fast Theodor Kittelsen-museum. Blaafarveværket er et av Norges best besøkte museer, ble kåret til årets museum i 2018 og museets direktør mottok EUs kulturarvspris, Grand Prix samme år.

Publikumskommentarer