For kommuner

Alle kommuner i Buskerud har et lokalt DKS-tilbud i tillegg til å motta et fast turnétilbud, levert av fylket. Kommunekontakt er ansvarlig for DKS i sin kommune.

Kommunekontaktens oppgaver:

 - Følge opp og videreutvikle de lokale DKS aktivitetene.

 - Bidra til å forankre DKS på den enkelte skole, opprette og drive nettverket av kulturkontakter i kommunen, koordinere info mellom skoler og fylke.

- Påse at skolene ligger inne med riktig kontaktinformasjon, på våre hjemmesider.

- Levere lokal aktivitetsplan medio oktober.

- Rapportere på bruken av spillemidler, frist 1. februar. (www.dksrapportering.no)

- Levere prosjektregskap (m/revisjonsrapport) medio april.

Er noe uklart eller lurer du på noe, ta kontakt.