Buskerud fylkeskommune
Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen
Besøksadresse: Haugesgate 89, 3020 Drammen
Telefon: 32 80 86 79 • Nettsted: www.dks-buskerud.no
 
Hurum
Telefon: 41615085, 32797100 • Nettsted: www.hurum.kommune.no
Kontaktperson:
Produksjonsliste
Program
Hurum
Viser 38 hendelser
Mandag 4. september. 2017
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Tofte Skole
11:30 - 12:15
Tofte Skole3. trinn31 deltakere
Mandag 4. september. 2017
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Folkestad Skole
10:00 - 10:45
Folkestad Skole 3. trinn16 deltakere
Tirsdag 5. september. 2017
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Sætre Skole
08:35 - 09:20
Sætre Skole 3. trinn26 deltakere
09:40 - 10:25
Sætre Skole 3. trinn26 deltakere
Mandag 11. september. 2017
Musikk • Varighet: ca 30 minutter
Spillested: Slingrebekken barnehage
Mandag 11. september. 2017
Musikk • Varighet: ca 30 minutter
Spillested: Folkestad oppvekstsenter
Tirsdag 26. september. 2017
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Sætre Skole
09:45 - 10:30
Sætre Skole 6. trinn28 deltakere
11:30 - 12:15
Sætre Skole 6. trinn28 deltakere
Torsdag 28. september. 2017
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Steinerskolen i Hurum
12:00 - 12:45
Steinerskolen i Hurum6. trinn13 deltakere
Torsdag 28. september. 2017
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Folkestad Skole
10:00 - 10:45
Folkestad Skole 6. trinn22 deltakere
Torsdag 28. september. 2017
Litteratur • Varighet: 45 minutt
Spillested: Tofte Skole
08:15 - 09:00
Tofte Skole6. trinn29 deltakere
Tirsdag 10. oktober. 2017
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Tofte ungdomsskole
13:10 - 13:50
Tofte ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn172 deltakere
Steinerskolen i Hurum10. trinn, 8. trinn, 9. trinn23 deltakere
Tirsdag 10. oktober. 2017
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Grytnes ungdomsskole
10:10 - 10:50
Grytnes ungdomsskole 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn173 deltakere
Fredag 20. oktober. 2017
Scenekunst • Varighet: 50 min
Spillested: Sætrehallen
10:30 - 11:20
Grytnes ungdomsskole 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn75 deltakere
Steinerskolen i Hurum10. trinn, 8. trinn, 9. trinn16 deltakere

Grytnes fordeler elevene med hovedvekt på 2. forestilling. Maks 100 publikummere pr forestilling.

Faktura for buss sendes til Brageteatret, Grønland 60, 3045 DRAMMEN eller e-mail: faktura@brageteatret.no. Husk å merke fakturaen med korrekt forestillingstittel på DKS-produksjon.

12:00 - 12:50
Grytnes ungdomsskole 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn98 deltakere
Mandag 23. oktober. 2017
Scenekunst • Varighet: 50 min
Spillested: Tofte ungdomsskole
10:30 - 11:20
Tofte ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn86 deltakere
12:00 - 12:50
Tofte ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn86 deltakere
Mandag 6. november. 2017
Litteratur • Varighet: 45 minutter
Spillested: Tofte ungdomsskole
10:05 - 10:50
Tofte ungdomsskole8. trinn30 deltakere
11:40 - 12:25
Tofte ungdomsskole8. trinn30 deltakere
Tirsdag 7. november. 2017
Litteratur • Varighet: 45 minutter
Spillested: Grytnes ungdomsskole
11:50 - 12:35
Grytnes ungdomsskole 8. trinn27 deltakere
13:00 - 13:45
Grytnes ungdomsskole 8. trinn27 deltakere
Fredag 10. november. 2017
Litteratur • Varighet: 45 minutter
Spillested: Steinerskolen i Hurum
11:00 - 11:45
Steinerskolen i Hurum8. trinn8 deltakere
Torsdag 16. november. 2017
Musikk • Varighet: 40 minutter
Spillested: Steinerskolen i Hurum
12:00 - 12:40
Steinerskolen i Hurum1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn83 deltakere
Torsdag 16. november. 2017
Musikk • Varighet: 40 minutter
Spillested: Folkestad Skole
10:00 - 10:40
Folkestad Skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn148 deltakere
Tirsdag 28. november. 2017
Musikk • Varighet: 40 minutter
Spillested: Sætrehallen
09:15 - 09:55
Sætre Skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn178 deltakere
11:00 - 11:40
Sætre Skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn178 deltakere
Torsdag 30. november. 2017
Musikk • Varighet: 40 minutter
Spillested: Tofte Skole
10:00 - 10:40
Tofte Skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn112 deltakere
11:30 - 12:10
Tofte Skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn112 deltakere
Mandag 15. januar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 45 min.
Spillested: Folkestad Skole
kl ?
Folkestad Skole 2. trinn, 4. trinn, 6. trinn73 deltakere

3 formidlinger: 09:00, 10:00, 11:30

Tirsdag 16. januar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 45 min.
Spillested: Grytnes ungdomsskole
kl ?
Grytnes ungdomsskole 8. trinn, 9. trinn108 deltakere

4 formidlinger: 09:00, 10:00, 11:50, 13:00

Onsdag 17. januar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 45 min.
Spillested: Tofte ungdomsskole
kl ?
Tofte ungdomsskole8. trinn, 9. trinn118 deltakere

4 formidlinger: 09:00, 10:05, 11:40, 12:55

To 18. - Fr 19. jan. 2018
Visuell kunst • Varighet: 45 min.
Spillested: Tofte Skole
kl ?
Tofte Skole2. trinn, 4. trinn, 6. trinn94 deltakere

3 formidlinger begge dager: 09:00, 10:00, 11:30

Fredag 19. januar. 2018
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Sætrehallen
09:15 - 10:00
Steinerskolen i Hurum1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn42 deltakere
Sætre Skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn178 deltakere
11:00 - 11:45
Steinerskolen i Hurum1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn42 deltakere
Sætre Skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn178 deltakere

Faktura for buss sendes Buskerud fylkeskommune, Økonomiseksjonen, Pb: 3563, 3007 Drammen. Husk å merke fakturaen med forestillingstittel på DKS produksjon + refnr: 24048002

Ma 22. - Ti 23. jan. 2018
Visuell kunst • Varighet: 45 min.
Spillested: Sætre Skole
kl ?
Sætre Skole 2. trinn, 4. trinn, 6. trinn158 deltakere

3 formidlinger begge dager: 08:45, 09:45, 11:30

Torsdag 25. januar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 45 min.
Spillested: Steinerskolen i Hurum
kl ?
Steinerskolen i Hurum2. trinn, 4. trinn, 6. trinn, 8. trinn, 9. trinn58 deltakere

3 formidlinger: 09:00, 10:00, 11:30

Torsdag 1. februar. 2018
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Tofte Skole
11:30 - 12:15
Tofte Skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn224 deltakere
Torsdag 1. februar. 2018
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Folkestad Skole
09:00 - 09:45
Folkestad Skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn148 deltakere
Tirsdag 13. februar. 2018
Scenekunst • Varighet: 60
Spillested: Folkestad Skole
11:00 - 12:00
Folkestad Skole 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn55 deltakere
Onsdag 14. februar. 2018
Scenekunst • Varighet: 60
Spillested: Sætrehallen
10:00 - 11:00
Sætre Skole 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn74 deltakere

SPILLESTED GYMSALEN PÅ SÆTRE SKOLE

11:30 - 12:30
Steinerskolen i Hurum5. trinn, 6. trinn, 7. trinn34 deltakere
Sætre Skole 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn74 deltakere

Faktura for buss sendes til Brageteatret, Grønland 60, 3045 DRAMMEN eller e-mail: faktura@brageteatret.no. Husk å merke fakturaen med korrekt forestillingstittel på DKS-produksjon.

Torsdag 15. februar. 2018
Scenekunst • Varighet: 60
Spillested: Tofte Skole
11:30 - 12:30
Tofte Skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn96 deltakere
Mandag 19. februar. 2018
Scenekunst • Varighet: 55
Spillested: Tofte Skole
11:30 - 12:25
Tofte Skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn64 deltakere
13:00 - 13:55
Tofte Skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn64 deltakere
Onsdag 21. februar. 2018
Scenekunst • Varighet: 55
Spillested: Steinerskolen i Hurum
11:00 - 11:55
Steinerskolen i Hurum1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn50 deltakere
Torsdag 22. februar. 2018
Scenekunst • Varighet: 55
Spillested: Sætre Skole
10:00 - 10:55
Sætre Skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn104 deltakere
11:30 - 12:25
Sætre Skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn104 deltakere
Fredag 23. februar. 2018
Scenekunst • Varighet: 55
Spillested: Folkestad Skole
11:00 - 11:55
Folkestad Skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn93 deltakere
Torsdag 12. april. 2018
Musikk • Varighet: 40
Spillested: Tofte ungdomsskole
12:55 - 13:35
Tofte ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn172 deltakere
Torsdag 12. april. 2018
Musikk • Varighet: 40
Spillested: Grytnes ungdomsskole
10:10 - 10:50
Grytnes ungdomsskole 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn173 deltakere
Steinerskolen i Hurum10. trinn, 8. trinn, 9. trinn23 deltakere

Faktura for buss sendes Buskerud fylkeskommune, Økonomiseksjonen, Pb: 3563, 3007 Drammen. Husk å merke fakturaen med forestillingstittel på DKS produksjon + refnr: 24048002